Mos heshtni!

Drejtohuni tek ne, apo edhe në mënyre anonime,
-• Nëse Ju jeni dëshmitar
-• Nëse Ju vetë dëshironi të ndihmoni, mirëpo nuk e dini se si

Ju mund të këshilloheni!
-• Nëse ju keni pyetje rreth edukimit
-• Nëse ju kërkoni këshilla dhe ndihmë

Në mënyrë të besueshme dhe pa pagesë, në ato adresa kontaktuese.


    hand-in-hand-gegen-gewalt.de    .    Datenschutz    .    Impressum